Ochrona ekologii, a odpady poremontowe w zyciu codziennym.

Prace budowlane, w tym remont, demontaż czy też wzniesienie nowego obiektu budowlanego integralnie wiążą się z wytworzeniem odpadów, takich jak gruz, odpady i inne śmieci. Właściciel gruntu, na terenie której są one przechowywane ma ustawowy obowiązek odpowiedniego gospodarowania nimi. W praktyce ogranicza się ono do prawidłowego gromadzenia śmieci, a następnie ich wywozu. Nienaganna gospodarka odpadami jest niezmiernie istotna dla ochrony przyrody oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie śmieci pobudowlanych ma negatywny wpływ na wyżej wskazane dobra, które są chronione w polskim porządku prawnym. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to elementy i substancje, które są zbędne dla ich posiadacza. Wśród odpadów można wymienić takie, które stwarzają znaczne zagrożenie dla przyrody oraz zdrowia ludzi, a także odpady o zdecydowanie mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane jako niebezpieczne nie mogą być składowane przez posiadacza przez długi czas i w którykolwek sposób. Wywóz odpadów tego typu musi nastąpić w terminie ustalonym w przepisach prawa. W razie niedopełnienia wspomnianego obowiązku mieszkaniec naraża się na karę administracyjną wyrażoną w kwocie pieniężnej. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być odpowiednio przechowywane, co wynika z ich szkodliwego wpływu na przyrodę. Gromadzenie gruzu bezpośrednio na glebie jest karygodne. Prowadzi to do degradacji naturalnej roślinności w danym punkcie. Powoduje to zarazem także zniszczenie siedlisk fauny, w tym szczególnie owadów i płazów. Ze względu na dobro środowiska powinno się zadbać o kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest związany z dużymi kosztami. Odpowiednie przechowywanie odpadów pobudowlanych nie czyni zadość obowiązkowi ich wywiezienia. Konieczny jest wywóz gruzu w przeznaczone do tego miejsce. W razie gdy przerasta to możliwości właściciela powinien zawierzyć wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu lub prywatnemu.